...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިޑުރޯގުރަފީ
ނ.
(1) ކަނޑުތަކާއި ކޯރުތަކާއިބެހޭ ޢިލްމު.
(2) ފެނުން އުފައްދާ އާތްވާ ބެހޭ ޢިލްމު.
(3) ކަނޑުތަކާއި ކޯރުތަކުގެ ފެންގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބެލުމަށް ކުރާ ތަހުލީލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ