...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައިޖާނު
ނ.
(1) ހިތުގައި ވަކިކަމެއްގެ މައްޗަށް ޚިޔާލުތަކެއް ގަދަވާ ގަދަވުން.
(2) ބައެއްގެ މެދުގައި އުފެދޭ އަރާރުމާއި ހަމަނުޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުޖަޑު . ގުޖަޑު ހިލުން . ގުޖަޑު ހެދުން . ގުޖަޑު އުފެއްދުން . ގުޖަޑުގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ