...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައު
ނ.
(1) "ހާ" ބަލާ! (2) (ސ) ކުނާވިޔާ ހައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައުދަހައި . ހައުލާ . ހައުލް . ހަލެ . ހިޔަމަހައު . ހުދުރާ . ރަމަންނެގުން . ބާބާ . ބުއްރާސް . ބުއްރާސްޖެހުން . ބޯވަ . ކައްކަކާކޯ . ކަފޭރާ . ކާކާލުން . ކުކުޅުމުޅި . ކުސް . ކޮންގްރެސް . އައްޓިޖެހުން . އިދިހައު . އުޅައުބައި . އެއްޑުން . ފުރަންކަރަ . ތުނބުޅިހާ . ގައު . ޖައްވު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ