...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައުޅާބައިންޖެހުން
މ.
އަންނަ ފޭލީގެ ކޮޅުމަތީގައި ހައުޅަ ނަގައިގެން ދުޅައެޅުން .
މިއީ ކޮޅުމަތި ރީތި ކުރާން ކުރާ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ