...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައެއް
ނ.
(1) ގުނުމުގެ ހަވަނަ އަދަދުގެ ނަން.
(2) 6.
(3) ފަހަކާއި، ހަތަކާއި ދެމެދުގަ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަރުފަ . ހައެއްކަ . ހަޔެއް . ހިތިގަސް . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ނަށާމައު . ނޫމަދަރަކަ . ރަހަ . ރިހަފޮޅި . ރެވި . ބޮޑުމިރުސްރިހަ . ބޯދަށުދަނޑި . ކަނޑުކުކުޅު . ކަރުކޮންނަރަހަ . ކަޅުދިރި . ކަލިޔާ . ކާޅުކެހަ . ކާޅުމުރާކި . ކިރިސް . ކީރަންމާ . ކުރިރުއް . ކުރިކިހާއްފިލާ . ކުޅިރިހަ . ކުޅިތުޅާ . ކުދީނާ . ކޮކަޑި . އަނގަހެދުން . އަނިބިހިރިހަ . އަސޭމިރުސް . އާވިއަނބު . އުނދަގޫކުރުން . ވިހަބަށި . ވިހަވުން . ވިހަލުން . މިޔަރު . މުކައްބަ . މުސަންމާ . މުސިންބީ . ފަހަރު . ފަޅިހަނދު . ފިނިފެންޖަންބު . ފިތްނެގުން . ފޫރުމާ . ފޮނިރިހަ . ފޮނިތޮށި . ދާގަނޑުކެކުރި . ދިހަ . ދުންރަހަ . ދޮންރިހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ