...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްބުރު
ނ.
(ހ) ރާބުޅަލާއި ވައްތަރު ކުޑަކުޑަ މަހެއް.
މަހުގެ ހުރަހަށް ކަޅުކުލައިގެ ރޮނުގުތަކެއް ހުރެއެވެ.
ތުން ހިމަ ވާނެއެވެ.
މި މަސް އުޅެނީ ފަޅުތެރޭގައި ހުންނަ އާނުގަނޑުގަނޑުގެ ކައިރީގައެވެ.
އަދި ގޮނޑުދޮށާއި ކައިރީގާތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ