...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްވާމަހަ
ނ.
(ޏ) ފަޅުގައިއުޅޭ ކަޅުކުލައިގެ ކުޑަމަހެއް.
މިއީ ފެނަށް ދިރޭމަހެކެވެ.
މަހުގެ ބަނޑުދޮށްހުންނަނީ ދޮންކުލައިގައެވެ.
މަހުގެ ބޮލާވީ ކޮޅުން ބުރިކަށިމަތިން ދެފަރާތަށް ހުދު ރޮނގެއްހުންނާނެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ކައިރީގައި ދެފަރާތަށްވާގޮތަށް ވަރަށް ކުލަފަނޑު ރީދޫ ކުލައިގެ ރޮނގެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ