...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްދައިލުން
މ.
ރަޓުވައިލުން.
މިސާލު:
އޭނާ ހައްދައިލީމާ އެކަން ކުރާންޤަބޫލު ވެއްޖެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުކުރުން . ފޮނިކޮށްލުން . ގޯނިފުލަށް ލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ