...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްދު
ނ.
(1) ޒިނޭކުރުމުން ނުވަތަ ރާބުއިމުން އެމީހާގެ ގައިގައި ދުއްރައިން ތަޅާތެޅުން.
(2) މީހަކާ ދިމާއަށް ޒިނޭކޮށް ފިޔޭ ބުނެ ޒިނޭ ސާބިތުނުވީމާ އެބުނި މީހާގެ ގައިގައި ދުއްރައިން ތަޅާތެޅުން.
(3) މިން.
(4) ހިސާބު.
މިސާލު:
(ހ) ހައްދުފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެއޭ ބުނެފިނަމަ، އެއީ މިނަށްވުރެ އިތުރަށް ދިޔައީއެވެ.
(ށ) މީނާ ދުންބުއިމުގެ ހައްދެއްނެތޭ ބުނެފިނަމަ އެއީ ދުންބުއިމުގެ ވަކިމިންވަރެއްނެތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްދު . ހައްދުންނެއްޓުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހެހެސް . ހެހެސްގަތުން . ހެސްގަތުން . ރަށްފުށް . ރާއްޖެތެރެ . ރާދަޑަ . ބާޒާރު . ބިތް . ބުސީ . ބޮޑުމަޅުމަތި . އައްތަވާ . މަންޖޯޅިޖެހުން . މެދުރާއްޖެތެރެ . ފައިގައިތަޅާ . ފާޙިޝްކަން . ފާޙިޝްކަންތައް . ފާޙިޝްވުން . ފިރުޢައުނު . ދައްގޮއި . ދީލިކަޑަވުން . ދުނިޔެވެރިކަންނެތުން . ދުއްރަ . ތަރަހައްދު . ގޮލާކަނު . ސައިތާނު . ޑެމަރޭޖު . ޒޯނު . ޗެންޗޭނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ