...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްތާ
އކ.
(1) އަބަދު.
(2) މުޅީން.
މިސާލު:
ހައްތާކަނީ ކޯރާ ހަނޑުލެވެ.
މިހެން ބުނެފިނަމަ އެއީ އަބަދުކަނީ ކޯރާ ހަނޑުލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްތާ . ނިތުރު . މަލަކަށްދޫކުރާނެ މަލެއްނެތެވެ. ހައްތާވެސް ގަރަޑަމަލެވެ . ފަންކުޅުން . ގަރަޑަމައު . ޝިޢާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ