...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްޓި
ނ.
(1) ފަސްދޮޅަސް.
(2) 06.
(3) އޮނަހައްޓިއާއި އެކާހައްޓިއާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޓި . ހަތްތަރި . ނަވަހައްޓި . ނަވަވަންނަ . ބާހައްޓި . އަށުހައްޓި . އޮނަހައްޓި . އޮނަހަތްތަރި . ފަންސަހައްޓި . ފަސްދޮޅަސް . ތޭހައްޓި . ސަހައްޓި . ސައުރަހައްޓި . ސަތުހައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ