...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްޔަރުން ނެއްޓުން
މ.
(1) ބަލިވެ އިންމީހާ ހަތަރުމަހުގެ ކުރީގައި އެކަމުން ނެއްޓުން.
(2) ބައިގެންދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ