...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހައްޕުނޑު
ނ.
(1) ދުފާއިރު އަނގަޔަށް އެއްވާ ކުނޑިބޮނޑި.
(2) ތަކެތީގެ ދިޔަބޮއިފައި އުކާލާ ކުނޑިބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޕުނޑަ . ހައްޕުންޑާ . ހައްޕޮނޑި . އޮށްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ