...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވަރު
ނ.
(1) ހަގުބޭކަލުން ބެހިފައި އޮންނަ ހަބައި.
(2) ރަދުންގެ ލަޝްކަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރާވަރު . ހަވަރުހުއްޓިލެއްވުން . ހަވަރުބެރު . ހަވަރުކެނބު . ހަވަރުއެއްވުން . ހަވަރުއޮޑި . ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން . ހަވަރުތުންފުހި . ބަންޑާރަދުރޯ . ބޭރުބަނޑަހަ . ބޮޑުބޭކަލުން . ބޮޑުފަތަފޮޅި . ބޮޑުފަތަފޮޅިއޮޑި . ބޮޑެވައްޓޭބޮޑި . ކަފަ . ކަފަހަނޑޫ . އިދުގެރިހިއްޕެވުން . އިސްވަރު . އިސްތިންވަރު . އީދުގެރިހިއްޕެވުން . އެދުރުދަނޑިވަޅު . ވަރަށްލުން . ވަރު . ވަރުތެރެ . ވަރުތެރެއަށްލެއްވުން . ވެލާނާ . ފައިދޮށްޖެހުން . ފަސްތިންވަރު . ފަސްގަނޑަށްނުކުތުން . ފާމުދޭރިވަރު . ފާމުލަދޭރި . ފޯކޭންބެއްލެވުން . ދަހަރަދަ . ދަހަރަދަކަން . ދަހަރާވަރު . ދެވަރު . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު . ގޮލަ . ގޮލު . ސުންކަން . ސުންކަންނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ