...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވަރުކެނބު
ނ.
ބޮޑެތިފަލަ ކެނބު.
އިހުގައި މިކަހަލަ ފަލަ ކެނބު އަޅަނީ ހަވަރު ނުކުންނަވައިގެންނެވެ.
އެއަށް މިނަން ކިއުނީ މިހެން ވެގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ