...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން
"ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން" މ.
(1) ހަވަރު ގޮވާލުމަށް ފެންފޮޅި ފިހާން މަޖިލީހަށް އަރާ ބޭކަލުންގެ ގޭގެޔަށް ހަނޑޫ ބެހުން.
(2) މަޖާޒު:
ތިމާޔަށް އިވުނު ޚަބަރެއް ހުރިހާތާކަށް ފަތުރަމުން ހިނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުފެންފޮޅިޔަށްއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ