...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވަރުދުރޯ
ނ.
ހަވަރަށް ގޮވީމާ، ހާޒިރުނުވާ މީހުންގެ އަތުން ނަގާ ލާރި.
މިނަގާނީ، ވާރުނަގާ ހަމައިގެ މަތީންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ