...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވަރުތުންފުހި
ނ.
(1) ހަވަރު ގޮވާލުން ކޭންބައްލަވައިގެން ހަވަރު އަތްފުއްސަވާން އެލުވައިފައި ހުންނަ ފޮތިގަނޑު.
(2) މަޖާޒު:
ޝަހްވާނީގޮތުން ތިމާގާތަށް އައިކޮންމެ ފިރިހެނަކާ ޤަބޫލުވާ އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ