...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވާ
ނ.
(1) އުޑާއި ބިމާއި ދެމެދުގައި ވާ ހުސްތަން.
(2) ބަޑިބޭސްއަޅައިގެން ހަދާ މައްޗަށް އަރާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަނާކަފަ . ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރުން . ހަރަދު . ހަރުދު . ހަވާދަ . ހަވާދު . ހަވާދުތަޅަންވަން . ހަވާދުތަޅާވަން . ހަވާދުލުން . ހިނގުން . ހިތި . ހުންޑީ . ހެޑުމާސްޓަރު . ހޮނދި . ނަން . ނައިބުފަތް . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަގައިލުން . ނު . ރައްދުކުރުން . ރިހަ . ރިހަހަވާދު . ރިހަބަތްޕެން . ރިހަފަތަފޮޅި . ރިހަފުނޑުން . ރީނދޫ . ބަށިގަން . ބަނޑޭރި . ބަންޑާރަކޮށި . ބައިބެލިކޭން . ބަލައިގަތުން . ބަސް . ބިރިޔާނީ . ބިސީބަނޑޭރި . ބެލެނިވެރިޔާ . ބޮނގަރަ . ބޮލާލާޖެހުން . ބޮލުއެޅުން . ބޮލުގައިއެޅުން . ޅެން . ކަނޑުކުކުޅު . ކަންނެތްދެލޮނުމަސް . ކަރުގައިއެޅުން . ކަވާބު . ކަވާބުކުރުން . ކަމުންރެކުން . ކަތީބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ