...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވާދު
ނ.
(1) ރިހަކައްކާއިރުއަޅާ، ދިރި، ދަވިއްގަނދު، ކޮތަނބިރި، ފިޔާ، ލޮނުމެދު، މިރުސް ފަދަ ރިހަޔަށްލާން ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތައް.
(2) އަތްކަންކުރާމީހުން ރަނުގެ ބަޔެއް ގަހަނާގެ ކުރެހުމުގެ ތެރެއަށް އަޅާ ކަޅުކުލައިގެ އެއްޗެއް.
(3) ފޮނިތޮށި ހަވާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރުން . ހަރަދު . ހަރުދު . ހަވާދަ . ހަވާދު . ހަވާދުތަޅަންވަން . ހަވާދުތަޅާވަން . ހިތި . ހޮނދި . ރިހަ . ރިހަހަވާދު . ރިހަބަތްޕެން . ރިހަފަތަފޮޅި . ރިހަފުނޑުން . ރީނދޫ . ބަށިގަން . ބިރިޔާނީ . ބޮނގަރަ . ކަނޑުކުކުޅު . ކަންނެތްދެލޮނުމަސް . ކަވާބު . ކަވާބުކުރުން . ކުކުޅުހަވާދު . ކޮތަނބިރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . ކޮތަނބިރިލުން . އަސާރަ . ވަން . މަސާލަ . މިރުހުލުން . މުސަންމާ . ފިސްކުރުން . ފުނޑާހަވާދު . ފޫރުމާ . ފޮޅުން . ދަވިއްގަނދު . ދަގަނޑުވަން . ދިރި . ދިރިހަވާދު . ދޮންހުނިހަވާދު . ދޮންރިހަ . ތެޅިހަވާދަ . ތެޅިހަވާދު . ތެޅީހަވާދަ . ތެޅުން . ތޮޅީހަވާދަ . ލޮނުކެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ