...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވާލު
ނ.
މީހަކާ ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް މަތިކުރާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންޑީ . ހެޑުމާސްޓަރު . ނައިބުފަތް . ނަވަށްކުރާބާރު އެނގޭނީ ކެނބަށެވެ. . ނަގައިލުން . ރައްދުކުރުން . ބަނޑޭރި . ބައިބެލިކޭން . ބަލައިގަތުން . ބިސީބަނޑޭރި . ބެލެނިވެރިޔާ . ބޮލާލާޖެހުން . ބޮލުއެޅުން . ބޮލުގައިއެޅުން . ކަރުގައިއެޅުން . ކަމުންރެކުން . ކަތީބު . ކޮއްޓުން . އަމާނާތްތެރި . އިސްތިއުފާ . އިސްތިއުފާދިނުން . އުއްޅަވައްކާރު . އޮޑީބަޔާޙަވާލުވުން . މަތިވުން . ދަންބަލައިގަތުން . ދަންފަޅިދެއްކުން . ދަތެރެއެރޮވުން . ޑިރެކްޓަރު . ޒަބާނިއްޔަމަލާއިކަތުން . ޕޯސްޓުކުރުން . ޖާސޫސް . ޚިޔާނާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ