...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވާލުކުރުން
މ.
(1) މީހަކާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް މަތިކުރުން.
(2) މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާން ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަންފަޅިދެއްކުން . ދަތެރެއެރޮވުން . ޕޯސްޓުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ