...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވާލުވުން
މ.
ތިމާއާއި ޙަވާލުކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަލައިގަތުން . ބޮލުއެޅުން . ބޮލުގައިއެޅުން . އޮޑީބަޔާޙަވާލުވުން . މަތިވުން . ދަންބަލައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ