...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވާސާނޯޓް
ނ.
މައިގަނޑު ލިޔުމުގައި ވާއެއްޗެއް އިތުރަށް ތަފްޞީލު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އެލިޔުމެއްގެ ތިރީގައި ނުވަތަ އެސަފުހާއެއްގެ ތިރީގައި ލިޔެފައި ހުންނަ ވާހަކަތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ