...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވާސް
ނ.
ފަސްޙިއްސު.
އެއީ ރަހަލުން، ފެނުން، އިވުން، ވަސްދުވުން ގައިގައި ޖެހުނީމާ އެނގޭ އެނގުން މިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ