...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވިއްތަ
ނ.
(1) ބުދުދީނުގެ މީހުން އަޅުކަން ކުރުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ބައެއްކަހަލަ ތަންތަން.
(2) ބައެއް ރަށްރަށުގައި އަކިރިއާއި ވެލިން ފޮރުވިފައި ހުންނަ ބައެއްކަހަލަ އުސްތަންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިތަ . ހައްތެލި . ވިހާރަ . ދާގަބާ . ތަރަބީދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ