...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަވީރު
ނ.
(1) ދުވާލުގެ ހަތަރުބައިކޮށް ފަހުބައި.
(2) އަސުރުވަގުތާއި އިރުއޮއްސޭ ވަގުތާދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވި . ހަވީރަ . ހަވީރި . ހަވީރީ . ހަވީރުހަކުރު . ހަވީރުވުން . ހަވީރުފިނި . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިޔައުއެރުން . ހުކުރު ހިނގުން . ހުއްބު . ކަމަށް . ކުރުނބާފުޅާދިއުން . އަސުރުންލެނބުން . އިރުގައި ކައިވަތެއް އަޅައިފައި . ފަރިޔަށްހިނގުން . ފުޅައްމައްޗަށް އެރުން . ދަން . ދެދަޅަ . ސަފުސާންލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ