...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަހިލޭ
ކއ.
(1) އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއްނެތި.
(2) ކަމެއްނެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމިހިލެއި . ހަދިޔާ . ހިބަކޮށްދިނުން . ހިތުލޯތްބަށްދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ