...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަނޭވާލުން
މ.
(1) ނޭވާ ދަތިވެގެން އުޅެފައިނޭވާ ހަމަޔަށްލުން.
މަޖާޒު:
(2) ހަމަނުޖެހޭ އުޅުމަކަށްފަހު ހަމަޖެހޭ އުޅުމަކަށް އައުން.
(3) އަވަދިނެތި އުޅެފައިތަންވަޅު ލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ