...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމައެކަނި
އ.
(1) އެނޫން އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް، ނުވަތަ ކަމެއް ނުވަތަ މީހެއް ނެތްކަން ބަޔާންކޮށް ދިނުމަށް ބުނެއުޅޭ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) ބުނީ ހަމައެކަނި އެހެން.
(ށ) އައީ ހަމައެކަނި އޭނާ.
(ނ) ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ގަލަމެއް.
(2) އެކަނި މިބަސް ގަދަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމައެކަނި . ހުސް . ނާނާ . ނާނާކިއުން . ކުޅަދުންވަންތަ . ކުޅަދުންވަންތަކަން . ކޮށު . ކޮނޑުމައު . އަމާކީތީ ފަރަށްދިއުން . އަމިއްލައެދުން . އުޑަފައިން އިނުން . އެއްއަތްތެޅިޔަސްއަޑެއްނުކިޔާނެއެވެ. . މައު . މާގަސް . މުފަރަދުބޭސް . ފުދިވޮޑިގެންވުން . ދުންބަޑި . ދޮންދީނި . ދޮޅިޖެހުން . ތިއު . ތިޔަ . ތޫނބި . ގުރާމޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ