...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަވައިގައިޖެހުން
މ.
(1) ނިވަލެއްނެތި އަންނަވައިގައި ޖެހުން .
(2) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ އުޅުން ވަކިގޮތަކަށް ހަމަނުޖެހި އުޅެއުޅެފައި އެއްގޮތެއްގައި ހަމަޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ