...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަފަށް
ނ.
ރާނާތަނުގެ މަތިއެއްވަރުކުރާން އެންމެފަހުން ޖަހާ ގާބަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަފަށްޖެހުން . މަތިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ