...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަދުވެލި
ނ.
(1) ހަމަވައިގައި ދުވާދުވެލި.
(2) ފުރިހަމަ ދުވެލި.
(3) މަޖާޒު:
ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގުލަށް ފަހު ލިބޭފަސޭހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ