...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަތި
ނ.
(ޏ) ބަނޑުފުށް މައްޗަށްލައި ރާޅާއިއެކު ފުރޮޅެމުންދާ މަސްއައިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮންތާކު . ދިހަދަހަމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ