...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމަލަ
ނ.
ދޭދޭ މީހުން ނުވަތަ އެކަކުގެ މައްޗަށް އަނެކަކު ދެކޮޅުވެރި ކަމުގައި ކުރާދިމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅުވެން . ފަސްހަނގުރާމަބެލުން . ދިމާކުރުން . ޑެސިމަލް . ޑެސިމަލްފުރެކުޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ