...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމްދަރުދީ
ނ.
އަނެކަކަށް ދެރައެއް ލިބުނީމާ އެކަމުންތިމާގެ ހިތަށް ތަދުވެ އެމީހާއާ ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތެއްފިތެއްނެތް . އަނހާނސަހަރޯ . ފަކީރު . ތަޢުޒިޔާ . ތަޢުޒިޔާކިޔުން . ލޮބަ . ލޮބޮއި . ސަހަރޯހީވުން . ސަހަރޯވެރިން . ސަހަރޯވެރިވުން . ސަހަރޯވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ