...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމްދަރުދީވުން
މ.
(1) އަނެކަކަށްލިބޭ ހިތާމައެއްގައި ބައިވެރިވުން.
(2) އަނެކަކަށް ލިބޭ ހިތާމައެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ހިތަށް ތަދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަހަރޯވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ