...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަމްލު
ނ.
(1) ޙަމްލު.
(2) ޙަމްލު ރާހީގެ ފުރަތަމަ ރާހި.
މިރާހި ފެށޭނީ މާރިޗުން އެކާވީސް ނުވަތަ ބާވީސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގައުސް . ޙޫތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ