...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަފު
ނ.
(1) ނަންނުގަތި ކަހަލަ ސޫތްޕެއް.
މީގެ ބޮލުގައި ހުޅިއެއް ހުރެއެވެ.
(2) (ޅ) ނަންނުގަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުއްބުޑުފިލާ . އުހަބު . ވެހަފުރުކަ . ދަހަނާދަ . ތާވަލު . ތިރީހެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ