...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަފުސް
ނ.
(1) ދިރޭއެއްޗެހި ކުރެވޭ ބަންދު.
(2) ދިރޭއެއްޗެހި ބެނދެވޭ ބެނދެވުން.
(3) ނޭވާ ބަންދުވާ ބަންދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ