...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަފޮޅު
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ އެތެރޭގައި އިންނަފަތްތަކުގެ މަތީން ގަދަކުރުމަށް އަޅާ ވަކަރު ވޮށްޓެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފޮޅާ . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ނަލަހަފޮޅު . ރިތްދަނޑިބައިން . އޮޑިމަތި . ވެހަފޮޑެ . ވެހަފޮޑޮ . ވެހެފޮޑޮ . ދަރާ . ދަރާދެމުން . ތައު . ގޮޅާދަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ