...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ
"ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) އެއްވެސްކަމެއް ނުވެވުނަސް މަހަށް ދިޔައީތީ ބައިދޭ މީހުނާމެދު ބުނެއުޅޭ މިސާލެއް.
މިސާލުދީ އުޅެނީ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އެބަޔަކަށް ލިބޭ އެއްޗެއްލިބިމެ އެއްވެސް ބޭނުމެއްނެތް މީހަކާ ދިމާއަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ