...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަދަ
ނ.
(ސ) ފުފޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީފިލާ . ހަނޑޫކަނޑާވަން . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނު . ހަން . ހަންމުށި . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންޑިކަރުނަ . ހަރު . ހަރުފަމުތް . ހަރުފަތް . ހަކަވެޅާ . ހައްމާމު . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަވިއްތަ . ހަވޭލި . ހަދު . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތޭލި . ހަތްކޮޅު . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްތެލި . ހަލަނި . ހަލުވިދާ . ހަޖާމު . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިނގާކޮށި . ހިރިމި . ހިކިހުތް . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިތިތެޔޮ . ހިލަކަރުދާސް . ހިލާލުން . ހިލިހިލާ . ހިޔާ . ހުށިގެނޑި . ހުނގު . ހުނިހަކުރުފަތަފޮޅި . ހުނިކޮންނަ ކަށި . ހުނިގުރާބު . ހުންބޭސް . ހުންގާނުމައިފޮތި . ހުކުރު ހިނގުން . ހުދުރަންކަރު . ހުދުކައިރު . ހުތްމަސްކާށި . ހޫކު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ