...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަދިޔާ
ނ.
އެކުވެރިކަމުގެ ގޮތުން، ނުވަތަ ގާތްކަމުގެ ގޮތުން މީހުންނަށް ހަމަހިލޭދޭ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދިޔާބަދިޔާ . ހަދިޔާބަދިޔާކުރުން . ހަދިޔާކުރުން . ހަދިޔާވަށި . ހަދްޔު . ނިމަ . ރޯދަޖަބޮ . ބަޚްސީސް . ބިލެތްގޮށި . އިނާމު . ޢީދުބޮނޑި . އީދުޖަބޮ . ވެދުން . ވެދުންބޭލުން . ވެދުންކުރުން . ވެދުންއެޅުން . ވެދުންފޮށި . ވެދުންފޮތި . ވެދުމާދިއުން . ވެޑިމަތި . މަލާފަތްއެޑުން . މޫނުންބާނި . ފަރިވަޅުދިނުން . ފާތިހާރުއް . ދަފި . ދެކުން . ދެކުމާދިއުން . ތެއްގަ . ގޮނަކަށް ގޮނެއް . ގޮނެއް ދިނިއްޔާ ވަށްޓެއް . ޖިޒީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ