...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަދު
ނ.
(1) މުށިން ހަދައިފައި ހުންނަ ކަރުދިގު ބަނޑިޔަލެއް ކަހަލަ ކަންވާރެއް.
(2) (ޏސ) ފުފޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ކަށަވަރުނާމާ . ކަކުނިބަލި . ފުރަތަމަދިހަ . ފެންހަފު . ލީޕުއަހަރު . ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ . ޢަހުދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ