...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރު
ނއ.
ގުނުމުގެ ހަތަރު ވަނަ އަދަދުގެ ނަންއިތުރު މިސާލު:
(ހ) ހަތަރުފަރާތް.
(ށ) ހަތަރު މަޛްހަބް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކިބަ . ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހަވާދުގޮށި . ހަވީރު . ހަފަރާތް . ހަތަރަގި . ހަތަރު . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތަރުބައިންބައި . ހަތަރުބިތް . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހަތަރުކަޅިހަމަވުން . ހަތަރުކަޅިބައްދަލުވުން . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަތަރުއަރި . ހަތަރުއަވަށް . ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުއުދަރެސް . ހަތަރުއުދަރެސްފެނުޖެހުން . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތަރުމާބިތް . ހަތަރުމުރިނގު . ހަތަރުމޮށްގަނޑު . ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހަތަރުފޮތް . ހަތަރުދަން . ހަތަރުޖަންގީކައްޕި . ހަތަރެއް . ހަތަރެއްސަ . ހަތަރެސް . ހަތަރެސްކަން . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހަތަރެސްދުވާރަ . ހަތަގޮޅިމަގު . ހަތް . ހަތްދަށުކުޅި . ހާސްވަޅު . ހާސްގަނޑުފޮތީތާކިހާ . ހިތިދުވަސް . ހިޔަނިދައު . ހުރާމަސް . ހުއްޖެހުން . ހުވަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ