...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުބޯފޮޅި
ނ.
ބޯފޮޅި ފިހެގެން މައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ފާތިޙާ ކިޔަވައި އުޅުނު 4 ދުވަސް.
(އަހަރެއްގައި އަންނަނީ މިބާވަތުގެ ހަތަރު (ދުވަހެވެ.) އެއީ (1) ރަޖަބު ބޯފޮޅި.
(ޖުމާދަލްއާ ޚިރާމަހު 92 (ވަނަދުވަސް.) (2) ހިޔަރަކާތްބޯފޮޅި.
(ޝަޢުބާންމަހު 41 (ވަނަދުވަސް.) (3) ރޯދަބޯފޮޅި.
(ޝަޢުބާންމަހު 92 (ވަނަދުވަސް.) (4) ހައްޖުބޯފޮޅި.
(ހައްޖުމަހުގެ 8 (ވަނަދުވަސް.) މިގޮތަށް ފިހާފޮޅި އެދުވަސް ދުވަހުގެ ހަވީރު މިސްކިތަށް ގެންގޮސްގެން ހުރިހާ މައްޔިތުންނަށް ފާތިހާ ކިޔަވައި ހަދައެވެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޯފޮޅިދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ