...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުކަންކަށި
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ދެމައްޔާ ކައިރީން ބޭރު ހަތަރު ފަރާތް.
އެއީ ދިރުނބާކޮޅުގެ މައްޔަލާއި ހުރަސްފިލަޔާ ދޭތެރެއެވެ.
ކޮޅުފަސްކޮޅުގެ ދަށްމަޅުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅުން ފެށިގެން މައްޔަލާއި ދޭތެރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ