...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުއަރި
ނ.
ހަތަރުބިތަށްހުރި އެއްޗެއްގެ ހަތަރުފަރާތް.
މިބަސްނަން އިތުރެއްގެ ގޮތުންވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަދަބަދަވެޔޮ . މާޅޮސްކެޔޮ . ތަތުންފުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ