...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ހަތަރުއިމާމުން
ނ.
ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޛްހަބުގެ އިމާމުވެރި ބޭކަލުން.
(1) ހަނަފީމަޒުހަބުގެ އިމާމު އަބޫޙަނީފާ.
(2) ޝާފިޢީ މަޒުހަބުގެ އިމާމު އިމާމު މުހައްމަދުބުނި އިދްރީސުއް ޝާފިޢީ (3) މާލިކީ މަޒުހަބުގެ އިމާމު އިމާމު މާލިކު.
(4) ހަންބަލީމަޒުހަބުގެ އިމާމު އިމާމު އަހްމަދު ބުނި ޙަންބަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ